top of page

A N B I 

Legal Together is door de Nederlandse Belastingdienst met ingang van 5 juni 2012 aangemerkt als Algemeen Nut Beoogende Instelling ("ANBI") . Dit houdt in dat donaties aan Legal Together in veel gevallen zowel voor ondernemingen als particuleren fiscaal aftrekbaar zijn. 

 

De ANBI status wordt door de Belastingsdienst niet zonder meer afgegeven. Zo moet de instelling bijvoorbeeld beschikken over een beleidsplan en vastgelegd beloningsbeleid. Een aantal punten samengevat:

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur van Legal Together verricht haar werkzaamheden onbezoldigd.

 

Financieel beleid:

Geen beleggingen van het eigen vermogen in aandelen, obligaties en dergelijke. Er wordt een bepaald EV aangehouden voor de noodzakelijke overheadkosten, het restant komt ten goede aan de projecten die Legal Together ondersteunt. Er worden geen projecten financieel ondersteund waarvan de financiele middelen bij Legal Together nog niet binnen zijn. 

 

 

Ruling Belastingdienst aan BTS Legal

 

Op 16 juni 2014 heeft de Belastingdienst op verzoek van KPMG Meijburg een ruling afgegeven aan BTS Legal, de eenmanszaak van Bart Tabingh Suermondt. Deze ruling ziet op de aftrekbaarheid van het overeengekomen deel van het uurtarief door de opdrachtnemer. Hiermee wordt - naast de verlening van de ANBI status - ook de fiscale houdbaarheid van het idee van Legal Together volledig onderbouwd. Een kopie van de ruling kunt u hieronder downloaden. 

Resultaten 2012 tm 2019

Hieronder kan het totale financieel overzicht van Legal Together inclusief de cijfers van 2019 worden gedownload. Wij zijn momenteel tevens bezig met de formalisatie van het financiele jaarverslag, maar wegens Covid-19 hebben (ook) wij logistieke beperkingen gehad met enige vertraging als gevolg. 

bottom of page