top of page

H O E  H E T  W E R K T 

De gedachte van Legal Together: samen gebruik maken van elkaars acceptabele marge. Door beiden een gedeelte in te leveren op de eigen marge, kan er gezamenlijk een derde worden ondersteund. 

 

Voorbeeld (n.b. de genoemde bedragen zijn strikt illustratief):

 

Opdrachtgever heeft behoefte aan interim ondersteuning. Wenselijk uurtarief is EUR 80, maar intern is een budget van EUR 90 beschikbaar. Opdrachtnemer komt in beeld, partijen hebben een goede klik en willen met elkaar in zee gaan. De opdrachtnemer vraagt EUR 90 maar is bereid om tot EUR 80 te zakken omdat hij de opdracht graag wil binnenhalen. Opdrachtgever zal bereid zijn om EUR 90 te betalen omdat hij graag de interimmer wil inschakelen. Omdat beide partijen nu binnen hun eigen acceptabele marge zitten, zal de opdracht doorgaan maar ligt het aan de gevoerde onderhandelingen wie hier uiteindelijk het voordeel pakt. 

 

In het bovenstaande voorbeeld bedraagt de gezamenlijke acceptabele marge EUR 10. Vanuit de Legal Together gedachte kunnen partijen ook dit afspreken: opdrachtgever betaalt een uurtarief van EUR 90, opdrachtnemer verbindt zich contractueel om het verschil tussen EUR 90 en EUR 80 (EUR 10) over te maken als gift aan Legal Together. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen aan het werk, zijn tevreden en ondertussen wordt op structurele wijze ook nog een goed doel ondersteund.

 

Legal Together is opgericht om deze gedachte te faciliteren en in de praktijk te brengen. Partijen kunnen op verzoek op de website van Legal Together worden vermeld als donateur.  

 

Voordelen opdrachtgever:

  • maatschappelijk ondernemen door op deze wijze overeenkomsten te sluiten

  • marktconform tarief want afspraken worden gemaakt in het reguliere onderhandelings proces

 

Voordelen opdrachtnemer:

  • onderscheidende positie in vergelijking met andere opdachtnemers

  • netwerkfunctie via vermelding als donateur van Legal Together

 

Voordelen opdrachtgever & opdrachtnemer:

  • gezamenlijke en structurele ondersteuning van educatieve voorzieningen in ontwikkelingsgebieden

  • succesvolle samenwerking komt ook zeer ten goede van de derde   

bottom of page