top of page

V O O R Z I T T E R

D E   S T I C H T I N G

Stichting Legal Together

 

Legal Together is een stichting naar Nederlands recht, opgericht op 5 juni 2012. Legal Together is geregistreerd bij het Handelsregister onder nummer 55446752. Het RSIN nummer is 851716313.

 

Een kopie van de statuten van Legal Together kunt u per e-mail bij ons opvragen.  

Bart Tabingh Suermondt

 

Bart is een civielrechtelijk jurist met specialisaties contracteren en juridisch projectmanagement. In 2009 heeft Bart een periode als leraar Engels in Nepal gewerkt. Sindien is hij overtuigd dat mondiale kennisdeling van essentieel belang is. Hij zet zich daar dan ook met volle overtuiging voor in. Bart voorziet meerdere stichtingen werkzaam in Nepal van gevraagd en ongevraagd advies.

 

Bart wil laten zien dat in de normale zakelijke markt draagvlak bestaat voor ontwikkelingssamenwerking vanuit een private hoek. 

F I N A N C I E E L

S E C R E T A R I S

Maartje Smeets

 

Maartje is communicatie adviseur. Als projectleider brengt zij voor bedrijven, overheden en ngo's complexe vraagstukken over

klimaat, duurzaamheid en sociale innovatie terug naar een heldere boodschap. Een duidelijk verhaal helpt om de juiste maatregelen te kiezen en doelen te halen.

 

Maartje zet haar expertise en netwerk in om het werk en de visie van Legal Together verder te verspreiden. 

Ward van Meel

 

Ward is een credit analist met bovengemiddelde maatschappelijke betrokkenheid. Hij heeft een periode in Zuid Oost Azie gewerkt en heeft sindsdien een goede visie op de zakelijke uitdagingen die de culturele verschillen met zich brengen. 

 

Ward zorgt voor het verantwoord beheer van de financien van Legal Together.  

O V E R   O N S

bottom of page