top of page

H E T  I D E E

Legal Together maakt maatschappelijk verantwoord ondernemen onderdeel van professionele dienstverlening. 

 

We bieden dienstverleners en opdrachtgevers de mogelijkheid een deel van het overeengekomen uurtarief te doneren aan Legal Together. De stichting ondersteunt hiermee op transparante en structurele wijze educatieve voorzieningen in ontwikkelingsgebieden. 

L E G A L   T O G E T H E R

Legal Together is een stichting naar Nederlands recht.

 

Oprichter en voorzitter is Bart Tabingh Suermondt, een freelance jurist met ervaring in ontwikkelingssamenwerking in Nepal.

 

Hij wordt daarin bijgestaan door Maartje Smeets (freelance communicatie adviseur) en Ward van Meel (credit analist). 

H E T  D O E L

Ons doel is om dit initiatief breder bekend te maken bij opdrachtgevers en bij professionals die werken op projectbasis.

 

Elk project kan via een marge op het uurtarief, fondsen opleveren voor educatieve projecten. Met Legal Together laten wij zien dat professionele dienstverlening en maatschappelijk verantwoord ondernemen hand in hand kunnen gaan. 

D E  S T I C H T I N G

bottom of page